Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2014 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

    Napísali o nás ....   

Stropkovské Spektrum zo dňa 25.5.2015

Na medzinárodnej konferencii sa venovali rozvoju cestovného ruchu v regióne

V dňoch 20. a 21. mája sa v hoteli Ondava uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve – ich súčasný stav a perspektívy rozvoja. Zúčastnili sa na nej slovenskí a poľskí odborníci, zástupcovia konkrétnych pamiatok, predstavitelia samospráv.

Sprievodcovia na podujatí prezentovali jednotlivé pamiatky, ich obnovu, plánované zámery a možnosti ich realizácie. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu, ktorý Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku realizuje v spolupráci s poľským partnerom Starostwo Powiatowe w Brzozowie. "Hlavným cieľom mikroprojektu je zvýšenie turistickej atraktivity slovensko-poľskej prihraničnej oblasti a vytvorenie východiska pre ďalšie rozvojové projekty týkajúce sa ochrany a zachovania kultúrnych a prírodných skvostov zapísaných v Zozname dedičstva UNESCO, propagácia pamiatok zapísaných v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve, zlepšenie toku informácií o pamiatkach UNESCO nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve v duchu zásady – ľudia ľuďom, s dôrazom na mladú generáciu, a tiež posilnenie priamych kontaktov, vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi zainteresovanými subjektmi pôsobiacimi na Slovensku a v Poľsku," ozrejmila finančná manažérka RRA vo Svidníku Gabriela Bilaninová. Na konferencii mali svoje zastúpenie Starostwo Powiatowe Brzozów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów, Gmina i miasto Dukla, Miasto Sanok, Mesto Stropkov, Mesto Svidník, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Regionálna rozvojová agentúra Horný Spiš Kežmarok, Regionálna rozvojová agentúra Domaša Stropkov a Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou. Stretla sa tu približne päťdesiatka účastníkov, dvadsať z nich pricestovalo do Stropkova z Poľska.

Na tomto fóre sa rozoberali aj témy súvisiace s rozvojom cestovného ruchu s využitím pamiatok UNESCO v okrese Stropkov a Svidník. "V rámci projektu bol vydaný propagačný materiál Pamiatky UNESCO v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve, ktorý dostali aj účastníci konferencie," podotkla G. Bilaninová. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Prešov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013.

-ada-

 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 3.7.2015