Z činnosti RRA Svidník   
Vydané publikácie
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce

 Napísali o nás   


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2015 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 Činnosť RRA Svidník   

       Agentúra sa podieľa na príprave programov a projektov rozvoja regiónov, vzdelávania podnikateľov i nezamestnaných, pomáha pri propagácii regiónu a získavaní finančných prostriedkov z jednotlivých fondov a programov.

  • Projekty a podnikateľské zámery
  • Poradenská, školiaca a vzdelávacia činnosť
  • Reklamná a propagačná činnosť
  • Vytváranie regionálneho informačného systému, napájanie sa na Európske siete a nadväzovanie spolupráce so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečení RR
 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 3.7.2015