Z činnosti RRA Svidník   
Vydané publikácie
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce

 Napísali o nás   


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRRRA Svidník je v roku 2015 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 Ponúkané služby   
  • spracovanie projektov zameraných na revitalizáciu regiónu s akcentom na vytváranie pracovných príležitostí,
  • spracovanie podnikateľských zámerov, poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť,
  • organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti, kurzy (Kredit Ministerstva školstva SR č. 1133),
  • spolupráca s inštitúciami v Slovenskej republike aj v zahraničí podieľajúcimi sa na tvorbe regionálnej politiky a pomoci rozvoju regiónu,
  • propagácia regiónu v SR a v zahraničí, organizovanie trhov a výstav,
  • vykonávanie kancelárskych prác: kopírovanie, viazanie dokumentov špirálovou alebo tepelnou väzbou a iné.

 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 3.7.2015