Z činnosti RRA Svidník   
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007-2013
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2014-2020

 Napísali o nás   

RRA Svidník je v roku 2018 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
 

 REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI OKRESOV BARDEJOV A SVIDNÍK   


vložené 20.11.2015

Historické mesto Bardejov - zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Za aktívnu záchranu historických pamiatok udelilo UNESCO v roku 1986 mestu Bardejov Zlatú európsku medailu. V decembri roku 2000 bolo mesto Bardejov zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Starobylé mesto Bardejov patrí medzi historicky významné mestá na Slovensku. Je kultúrne a hospodárske sídlo Horného Šariša. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1241 a našla sa v Ipatijevskom letopise (kronike).
Výhodná poloha predurčovala mesto, aby sa stalo významným obchodným a spoločenským centrom. K jeho rozvoju najviac prispeli privilégiá udelené kráľom Ľudovítom I. v roku 1352. Noví osadníci boli oslobodení od poplatkov, bolo povolené konať osemdňový výročný jarmok a kráľ nariadil opevniť mesto, čím vznikol jedinečný fortifikačný systém, z veľkej časti zachovaný dodnes.
Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou vyhlásenou v polovici 60. rokov minulého storočia. Zachovalo sa pôvodné mestské opevnenie z polovice 14. storočia s úpravami na začiatku 15. storočia. Vo veľkom množstve sa zachovali bašty, brány a hradobné múry. Radničné námestie je lemované renesančnými meštianskymi domami postavenými na gotických základoch, ktoré majú množstvo bohato zdobených portálov, výklenkov a schodísk.

Bazilika minor Sv. Egídia
Bazilika minor Sv. Egídia patrí medzi najvzácnejšie kultúrne pamiatky. Prešla niekoľkými stavebnými úpravami. Vo svojej terajšej podobe predstavuje jeden z vrcholov neskorej gotiky na východnom Slovensku. Impozantný je interiér chrámu, kde sa zachovalo 11 pôvodných gotických krídlových oltárov.

Stredoveká radnica
Stredoveká radnica je prvou renesančnou stavbou na Slovensku a bola postavená v rokoch 1505 až 1511. Rímsu radnice zdobí 118 kamenných plastík. Na vrchole južného špica je socha rytiera Rolanda, symbolizujúca kráľovské výsady. Na severnej strane je rarita - slnečné hodiny.

Židovské suburbium
Židia, ktorí v 18. storočí tvorili početnú časť obyvateľstva, si v rokoch 1771-1773 postavili veľkú synagógu, ktorá sa stala základom pre vybudovanie židovského suburbia. V synagóge sa zachovali nástenné maľby s rastlinnými motívmi z konca 19. storočia. Na objekte bola 9. júna 1991 osadená pamätná tabuľa na počesť všetkým Židom zavraždeným počas II. svetovej vojny.

Bardejov - Bazilika minor Sv. Egídia so Stredovekou radnicou v popredí Bardejov - Stredoveká radnica na Radničnom námestí Bardejov - Bazilika minor Sv. Egídia


Bardejovské kúpele
Bardejovské kúpele sa po prvý raz spomínajú v kráľovskom spise z r. 1247. V Bardejovských kúpeľoch sa nachádzajú vily a kúpeľné domy z 18. - 20. storočia, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, ako napr. Kúpeľný dom Tehy dvor, Vila Rákóczi, Vila Karpatia, Kúpeľný dom Alžbeta, Kúpeľný dom Astória, Ľudový prameň a iné. V kúpeľoch sa liečilo viacero významných osobností, medzi nimi dcéra rakúskeho cisára Františka I. a druhá manželka Napoleona I. Mária Lujza, básnik Sandor Petöfi, ruský cár Alexander I.. Liečila sa tu aj manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta (Sisi). Liečebný dom, v ktorom bývala, bol na jej počesť pomenovaný ako Kúpeľný dom Alžbeta a v roku 1903 bola v parku postavená jej bronzová socha.

Bardejovské kúpele - Ľudový prameň Bardejovské kúpele - Kúpeľný dom Astória Bardejovské kúpele - Bronzová socha cisárovnej Alžbety (Sisi)


vložené 16.11.2015

Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove (okr. Bardejov) - zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
V centre obce, na miernej vyvýšenine, uprostred vysokých líp, stojí rímskokatolícky drevený kostol obohnaný kamenným múrom so šindľovou strieškou a s drevenou bránkou. Je najstarší a najzachovanejší drevený kostolík na Slovensku. Od roku 1968 je kostolík a jeho múr národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kostolík bol postavený okolo roku 1500 z červeného smreka a má čisté gotické prvky. Pozostáva z polygonálnej svätyne (presbytéria), lode, sakristie a podvežia. Jeho úpravou vznikol priestor pre ženy, tzv. babinec. Zachovala sa v ňom dlažba z nepravidelných kamenných platní, ktorá je v drevených kostoloch zriedkavá. Dovrchu sa zužujúca veža je zakončená izbicou pre zvony a kovaným krížom. Tak ako strecha nad loďou a svätyňou a bočné striešky, aj veža je pokrytá tradičným šindľom. Interiér je bohato zdobený nástennými maľbami. Z pôvodnej výzdoby sa zachoval ústredný obraz s výjavom Panny Márie medzi sväticami, štyri štíty z bývalého gotického hlavného oltára a neskorogotický závesný obraz Stigmatizácia sv. Františka. Zrubovú konštrukciu interiéru obloženú zvislým doskovým obkladom pokrýva po celej ploche bohatá maliarska výzdoba s figurálnym a rastlinným motívom. Je unikátny tým, že na jeho stavbu nebol použitý jediný klinec, celý je z dreva. Pri kostolíku vzniklo Centrum služieb cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza informačné stredisko. Hoci kostolík už má viac ako päť storočí, dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove (okr. Bardejov) Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove (okr. Bardejov) - interiér Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove (okr. Bardejov)


vložené 9.11.2015

Cerkva sv. Mikuláša v Bodružali (okr. Svidník) - zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Medzi najstaršie drevené cerkvi Horného Šariša patrí gréckokatolícka cerkva sv. Mikuláša v Bodružali postavená v roku 1658 a niekoľkokrát opravovaná. V roku 2008 bola táto cerkva zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to zrubová, trojpriestorová stavba na plytkom kamennom podklade. Samonosná veža je spojená so stavbou. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené makovičkami a bohato kovanými krížmi. Bohato členená strecha je pokrytá šindľami. Celý objekt je obitý vertikálnym doštením s lištami. Nad loďou je dvojramenný ozdobný kríž s lunetou, obdobne aj nad svätyňou. Vnútorná výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. storočia. Ikonostas je jedinečný a výnimočný tým, že ako jediný známy ikonostas je maľovaný z oboch strán. Na zadnú stranu pôvodného ikonostasu zo 17. storočia bol v 18. storočí namaľovaný súčasný ikonostas. Ikonostas je podkladom ladený do modra s náznakom mramorovania. Cárske dvere, rámy ikon, ich vrchy a stĺpiky sú pozlátené, rovnako ako rezané dekorácie okolo medailónkov prorokov a okolo kríža na vrchu. Ikony vynikajú jasnosťou farieb. Dvojkrídlové cárske dvere sú osadené šiestimi medailónmi. V 90. rokoch 20. storočia bol zrekonštruovaný oltár, žertveník, ikonostas a ikony. Sú zachovalé fragmenty nástennej barokovej maľby z 18. storočia znázorňujúce strašný súd a Golgotu. Areál cerkvi je obohnaný dreveným plotom z horizontálne uložených trámov, pokrytých strieškou, so vstupnou bránkou takmer kruhového pôdorysu.

Cerkva sv. Mikuláša v Bodružali (okr. Svidník) Cerkva sv. Mikuláša v Bodružali (okr. Svidník) - interiér Cerkva sv. Mikuláša v Bodružali (okr. Svidník) - interiér


vložené 5.11.2015

Cerkva sv. archanjela Michala v Ladomirovej (okr. Svidník) - zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Bez použitia klincov bola v roku 1742 postavená zrubová cerkva v Ladomirovej, je jednou z architektonicky najhodnotnejších cerkví na Slovensku. Ako jediná lemkovského typu má zriedkavú oktogonálnu kupolu lode. V roku 2008 bola táto cerkva zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zrubový trojpriestorový objekt, tzv. lemkovský typ dispozície, je v Ladomirovej prezentovaný klasickou kvadratúrou troch priestorov na štvorcovom pôdoryse s ústrednou rozšírenou loďou, krytou rovnako ako presbytérium drevenou kupolou. V spodnej časti je obstavaná pristienka a vpredu má vstupnú predsieň. Samonosná veža je postavená nad babincom. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou sú ukončené makovičkami s kovanými krížmi. Zastrešenie objektu i veže sú pokryté šindľom. Zrub i podvežné pristienky sú pobité vertikálnym doštením s lištami. Na západnej strane lode vystupuje malý chór s dreveným parapetom. V prednej časti oplotenia objektu sa zachovala časť drevenej trámovej ohrady so šindľovou strieškou a vstupná bránička s nízkou ihlancovou strieškou pokrytou šindľom. Vedľa cerkvi je novšia drevená zvonica. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár, ktorý pochádza z polovice 18. storočia. Päťradová polychrómovaná drevená architektúra je vyplnená ikonami, časť z nich bola zničená v II. svetovej vojne. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok. Pri cerkvi je postavená mohutná zvonica stĺpovej konštrukcie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
Cerkva sv. archanjela Michala v Ladomirovej (okr. Svidník) Cerkva sv. archanjela Michala v Ladomirovej (okr. Svidník) - interiér Cerkva sv. archanjela Michala v Ladomirovej (okr. Svidník)


Drevená sakrálna architektúra je z hľadiska atraktivity významnou súčasťou regiónu Horný Šariš. Tvoria ju predovšetkým drevené cerkvi, ktoré sa svojou originalitou, technicko-umeleckým riešením a spoločenským významom radia medzi národné kultúrne pamiatky. V regióne je možné obdivovať 21 takýchto hodnotných umeleckých klenotov ľudovej architektúry, od r. 1968 Národných kultúrnych pamiatok, z ktorých je 20 drevených cerkví (východný obrad) a 1 drevený kostol (západný obrad).

 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník