Z činnosti RRA Svidník   
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007-2013
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2014-2020:

 Napísali o nás   

RRA Svidník je v roku 2018 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
 

 Regionálna rozvojová agentúra   

       Vznikla v súvislosti s potrebou riešenia problémov v sociálno-ekonomickej oblasti na základe uznesenia vlády SR číslo 691 zo dňa 19. septembra 1995, ako záujmové združenie právnických osôb. Svoju činnosť začala 18. novembra 1996. Je členom Slovenskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr a je zaradená do integrovanej siete RRA.

 Členovia združenia RRA   
  • Okresný úrad Svidník
  • Mesto Svidník
  • Združenie podnikateľov Slovenska, OR Svidník
  • OZ pre rozvoj CR Nízke Beskydy, Svidník
  • Združenie mikroregiónu Beskyd, Vyšný Mirošov
  • Združenie mikroregiónu Makovica, Svidník
  • Združenie mikroregiónu Topoľa, Kračúnovce
  • Združenie mikroregiónu Ladomirka, Ladomirová
 Pôsobnosť agentúry   

       Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Svidník a Bardejov, ale aj v ostatných častiach Prešovského kraja a v slovensko-poľskom pohraničí.

       RRA Svidník úzko spolupracuje s dvomi poľskými inštitúciami, ktoré sú dôležitými aktérmi slovensko-poľskej spolupráce:

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja, Rzeszów
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rzeszów

 RRA Svidník informuje   

* REGIONÁLNE JEDINEČNOSTI *


!!! NOVÉ !!!
NÁBOR na workshopy farbenia tkanín v rámci mikroprojektu "Cestou cezhraničných remeselníkov"
Prihlasovací formulár - workshop farbenia
Poriadok náboru a účasti na workshopoch
Bližšie informácie o workshopoch


!!! NOVÉ !!!
Mikroprojekt „Objekty UNESCO na trase poľsko-slovenským pohraničím/ Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim“
Vedúci partner: Województwo Podkarpackie
Partner: RRA Svidník
Realizácia: 05/2017 - 04/2018

www.podkarpackie.pl/szlakunesco/


 Prečítajte si ...   

ODKAZY NA WWW-STRÁNKY

 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 18.02.2018