Z činnosti RRA Svidník   
Publikácie o Integrovanej sieti RRA
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2007-2013
Projekty cezhraničnej spolupráce
PL-SK 2014-2020

 Napísali o nás   

RRA Svidník je v roku 2018 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
 

Projekty cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2014 - 2020, na ktorých participuje RRA Svidník:
 • TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY

  V rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovenská republika 2014-2020 začala Regionálna rozvojová agentúra Svidník realizovať v spolupráci s piatimi poľskými a štyrmi slovenskými partnermi projekt s názvom "Trasa valašskej kultúry" z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  Základné informácie o projekte:

  Názov projektu: Trasa valašskej kultúry

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.: PLSK.01.00.00-18-0068/16-00

  Program: Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

  Vedúci partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Rzeszów (PL)

  Partneri projektu: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina (SK); Województwo Podkarpackie, Rzeszów (PL); Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Svidník (SK) - Partner č. 3; Województwo Małopolskie, Kraków (PL); Związek Podhalan w Polsce, Nowy Targ (PL); Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Csieszyn (PL); Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora (SK); Obec Malatiná, Malatiná (SK); Obec Zázrivá, Zázrivá (SK)

  Obdobie realizácie projektu: 01.01.2017 – 30.10.2018

  Hlavný cieľ projektu:
  Zvýšenie úrovne využitia potenciálu poľsko-slovenského pohraničia vďaka dedičstvu valašskej kultúry. Hlavný cieľ bol stanovený na základe prv identifikovaných problémov, na ktoré projekt reaguje.

  Špecifické ciele projektu:
  1. Zvýšenie poznania potenciálu pohraničia cez popularizáciu pastierskej kultúry.
  2. Rekonštrukcia tradícií spojených s valašskou kultúrou a pastierstvom.
  3. Vytvorenie integrovaného turistického produktu spojeného s valašskou kultúrou.

  V rámci projektu budú plnené nasledovné úlohy:
  1. VYZNAČENIE TRASY VALAŠSKEJ KULTÚRY
  2. STRETNUTIA NA VALAŠSKEJ TRASE
  3. UNIVERZITA KARPATSKÁ
  4. PROPAGÁCIA TRASY

  Zmluva o dielo č. 01/TVK/2017 - Zabezpečenie služieb spojených s "Inventarizáciou kultúrnych zásob spojených s pastierskou kultúrou" a "Inventarizáciou prírodných zásob spojených s prírodným dedičstvom" v rámci realizácie projektu "Trasa valašskej kultúry", úlohy č. 1: Vyznačenie trasy valašskej kultúry.

  Zmluva o dielo č. 01/TVK/2018 - Zabezpečenie propagačných predmetov v rámci realizácie projektu pod názvom "Trasa valašskej kultúry" v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.00.00-18-0068/16-00, podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.

  Zmluva o dielo č. 02/TVK/2018 - Textové spracovanie publikácie "Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie" v rámci realizácie projektu pod názvom „Trasa valašskej kultúry“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.00.00-18-0068/16-00, podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.

  Zmluva o dielo č. 03/TVK/2018 - Tlač publikácie "Duchovné a materiálne poklady valašskej kolonizácie" v rámci realizácie projektu pod názvom „Trasa valašskej kultúry“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.00.00-18-0068/16-00, podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020.


  Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Bližšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020 nájdete aj na stránkach Programu PL-SK 2014-2020 a Prešovského samosprávneho kraja.

 
 

(c) Regionálna rozvojová agentúra Svidník, posledná aktualizácia 07.01.2019